Informacje ogólneO stowarzyszeniu

Stowarzyszenie South Western Anime Team jest organizacją niezależną, apolityczną i nie nastawioną na zysk, której głównym celem jest promocja kultury Japonii. S.W.A.T. jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar ogólnie pojętego Śląska (od Dolnego przez Opolski po Górny), choć nie wyklucza działań poza tym regionem.

Kim jesteśmy

Stowarzyszenie jest kontynuatorem najlepszych tradycji ruchu Manga i Anime w Polsce i gromadzi w swych szeregach miłośników i sympatyków kultury Japonii z naciskiem na popkulturę tejże.

Misja

S.W.A.T. posiada charakter międzyśrodowiskowy i międzypokoleniowy, główny nacisk jest jednak położony na pracę z młodzieżą i oddziaływanie na nią w duchu humanizmu i harmonii zawartych w japońskiej sztuce komiksu i animacji.
S.W.A.T. realizuje swe cele poprzez:
- organizację ogólnopolskich i regionalnych konwentów tematycznych;
- organizację publicznych dyskusji, odczytów, oraz wystaw i seansów filmowych;
- organizację spotkań z twórcami, krytykami, tłumaczami i wydawcami zajmującymi się kulturą Japonii;
- umożliwianie dostępu do literatury, filmów, muzyki i poradników związanych z kulturą Japonii, poprzez mechanizm wymiany koleżeńskiej;
- współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami miłośników kultury Japonii;
- i inne działania.

Członkostwo i współpraca

Jeśli zgadzasz się z naszymi celami i sposobami działania opisanymi w statucie, spełniasz warunki w nim zawarte i chcesz działać w ramach Stowarzyszenia S.W.A.T., możesz wybrać pomiędzy dwoma rodzajami członkostwa - zwykłym oraz wspierającym. Jeśli z jakichś powodów nie chcesz lub nie możesz zostać członkiem stowarzyszenia, możesz z nami współpracować w inny sposób. Jesteśmy otwarci na każdą formę współdziałania. Witamy każdy rozsądny pomysł i każdą dawkę inicjatywy i pozytywnej energii. Chętnie podejmujemy współpracę zarówno z osobami prywatnymi jak też z innymi organizacjami.