Ślub Valdeza i Jagi


Z życia TowarzyszyZ życia Towarzyszy

Widać, że się starzejemy, gdyż ślubów coraz więcej. W dniu dzisiejszym formalnie połączyli swe życiowe drogi towarzysz Valdez i Jaga. Młodej parze serdecznie gratulujemy i życzymy szczęśliwych dni.